Videolar

Kitap Tanıtım Toplantısı

9 Aralık 2018 - İstanbul

Müşterekler son yıllarda toplumsal hareketler içerisinde giderek daha yaygın olarak tartışılan bir kavram. Türkiye’de de Gezi Direnişi sonrasında daha büyük bir ilgi çektiğini görüyoruz. 2010 yılından beri Su Hakkı Kampanyası sırasında biriktirdiğimiz deneyimlerden yola çıkarak bu yıl Müşterekler siyaseti üzerine derleme bir yayın hazırladık. Bu yayının Türkiye’de müşterekler siyasetine ilgi duyanlar için hem toplumsal hareketlere odaklanan bir yayın olması hem de antikapitalist mücadeleyi öne çıkarması açılarından faydalı olacağını umuyoruz.

Muaf Kadıköy’de gerçekleştirdiğimiz kitap lansmanında kitapta makaleleri bulunan yazarlardan bazıları konuşmacı oldular. Toplantının videolarını bu sayfadan izleyebilirsiniz.

Türkiye’de Ekonomik Kriz ve
Antikapitalist bir Alternatif olarak
Müşterekler Siyaseti

20 Eylül 2018 - Berlin

Türkiye ekonomisi derin bir ekonomik kriz sürecinden geçiyor. Bu krizin kökeninde Türkiye’nin özellikle 2001 krizi sonrasında uygulamaya başladığı ekonomi modeli ve aynı zamanda küresel ölçekte yaşanmakta olan paylaşım mücadelesinin krizi var. Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği tarafından Berlin’de Rosa Luxemburg Vakfı’nda organize edilen bu toplantıda “Teoriden Mücadeleye Müşterekler Siyaseti” kitabının yazarları, editörleri ve Rosa Luxemburg Vakfı’ndan Judith Dellheim ile Türkiye’nin yaşamakta olduğu krizi çok boyutlu olarak ekonomik, politik, ekolojik ve uluslararası yönleriyle ele aldık. Krizin yanı sıra daha şimdiden ilan edilen kemer sıkma politikalarına karşı işçi sınıfının ve diğer toplumsal dinamiklerin nasıl tepki verebileceğini; hangi talepler etrafında krizin faturasını ödemenin reddedebileceğini müşterekler siyaseti ve dayanışma ekonomisi deneyimleri üzerinden tartıştık.