Hakkımızda

Bu blogu Rosa Lüksemburg Vakfı‘nın desteğiyle yürüttüğümüz “Türkiye’de Müştereklerin Savunulması ve Kazanılması” projesi kapsamında oluşturduk. Dr. Özdeş Özbay’ın, Nuran Yüce’nin ve Erkin Erdoğan’ın hazırlıklarını yürüttüğü bu yayında müşterekler konusuna dair yazar, araştırmacı ve akademisyen dostlarımızın kaleme aldığı tartışma makalelerini bulabilirsiniz.

Kısaca derneğimizden bahsetmek gerekirse; Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK) 2014 yılında, İstanbul’da, sivil toplum ve sosyal hareketler alanında çalışan aktivistler tarafından, Türkiye’de gönüllü aktivizmini öne çıkaran katılımcı bir sivil toplum ihtiyacı göz önüne alınarak kuruldu. Dernek demokratik, insan ve doğa haklarına saygılı, kültürel ve düşünsel farklılıkları zenginlik olarak gören bir sivil toplum vizyonuyla yola çıkıyor. Hakkımızda daha ayrıntılı bilgi almak için şu bağlantıya göz atabilirsiniz…

Yazarlar

Bu bloga ve “Teoriden Mücadeleye Müşterekler Siyaseti” kitabına katkıda bulunanlar

Prof. Dr. Aykut Çoban

AKADEMİSYEN - YAZAR

1965 yılında Karabük’te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Doktorasını burslu olarak gittiği İngiltere’de Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde 2001’de tamamladı. 2011’de Profesör oldu. 1991 yılında çalışmaya başladığı Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki görevine, barış talep ettiği için bir olağanüstü hâl KHK’sıyla 7 Şubat 2017 tarihinde son verildi. Çalışma alanları siyasal ekoloji, çevre politikaları, iklim politikaları, toplum-doğa ilişkileri, çevreci kuramlar, eko-Marksizm, embriyo hakları ve biyoteknolojidir. Yazılarına www.aykutcoban.org sayfasından erişilebilir.

Email: ancoban@gmail.com

Doç Dr. Begüm Özden Fırat

AKADEMİSYEN - YAZAR

Begüm Özden Fırat, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. Kent ve kültür sosyolojisi, görsel kültür çalışmaları ve toplumsal hareketler alanlarında  çalışmaktadır. Commitment and Complicity in Cultural Theory and Practice (Palgrave/Macmillan, 2009), Cultural Activism: Practices, Dilemmas, Possibilities(Rodopi, 2011) ve Küresel Ayaklanmalar Çağında Direniş ve Estetik (İletişim, 2015) kitaplarının editörlerindendir. Encounters with the Ottoman Miniature Contemporary Readings of an Imperial Art adlı kitabı 2015’te I.B. Tauris tarafından yayınlanmıştır.

Email: begumm@gmail.com 

Doç. Dr. Bülent Duru

AKADEMİSYEN - YAZAR

1971 yılında Ankara’da doğdu. 1988’de Ankara Atatürk Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne girip 1992 yılında mezun oldu. “Çevre Bilincinin Gelişim Sürecinde Türkiye’de Gönüllü Çevre Kuruluşları” başlıklı yüksek lisans tezini 1995,  “Kıyı Yönetiminde Bütünleşik Yaklaşımlar ve Ulusal Kıyı Politikası” başlığını taşıyan doktora tezini 2001 yılında tamamladı. 1993 yılında araştırma görevlisi olarak işe başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yerel yönetimler, kentleşme politikası, kırsal gelişme, çevre yönetimi konularında dersler verdi. Barış Bildirisi’ni imzaladığı için 2017 yılında SBF’den atıldı. Kentleşme, yerel yönetimler, çevre politikaları ile siyaset bilimi alanında makaleleri, kitapları, derlemeleri, çevirileri ve araştırmaları bulunmaktadır.

Email: durubulent@gmail.com

Can Irmak Özinanır

AKADEMİSYEN - YAZAR

2006 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. 2009 yılında aynı bölümde “Antikapitalist hareket ve yeni medya teknolojileri” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. Barış İçin Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza attığı için 7 Şubat 2017’de 686 no’lu KHK ile görevinden ihraç edildi. Medya çalışmaları ve hegemonya üzerine doktora çalışmaları devam ediyor.

Email: irmakozinanir@gmail.com

Dr. Fırat Genç

AKADEMİSYEN - YAZAR​

Doktorasını 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Yakın Türkiye Tarihi Enstitüsü’nden aldı. İstanbul Bilgi ve Boğaziçi üniversitelerinde dersler verdi. Milletin Bölünmez Bütünlüğü: Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilikler (2007, TESEV) başlıklı kitabın eşyazarlarından biri. Kent çalışmaları, mekan politikası, toplumsal hareketler ve uluslararası göç üzerine yazıları çeşitli dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlandı.

Email: gencfirat@yahoo.com

Luke Stobart

ARAŞTIRMACI - YAZAR

Londra, Barselona ve Madrid’te toplumsal hareketler içerisinde yer alan bir aktivist iken yazar ve akademisyen oldu. Uzmanlık alanı Katalonya ve İspanya. Bu alanda yazığı makaleler The Guardian, Jacobin, Viejo Topo ve New Internationalist’te yayımlandı. Katalonya’daki göç politikaları üzerine doktorasını yapmaktadır. İspanyol statükosunun yaşadığı zorlukları anlattığı kitabı yakın zamanda Verso Books’tan çıkacak.

Email: lukestobart@gmail.com

Dr. Lülüfer Körükmez

AKADEMİSYEN - YAZAR​

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ABD Doktora Programı’nda, Ermenistan’dan Türkiye’ye işgücü göçü konulu tezini 2012 yılında tamamlamıştır. Ocak 2017’ye kadar aynı üniversitede Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Barış İmzacısı olması nedeniyle üniversiteden ihraç edilmiştir. 2017 Aralık’tan bu yana ise Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nda araştırmacı olarak çalışmaktadır. Uluslararası göçler, Türkiye’de göç hareketleri, düzensiz göçler ve ayrımcılık konuları akademik ilgi alanları arasında yer almaktadır.

Email: lulufer@gmail.com

Dr. Özdeş Özbay

EDİTÖR - YAZAR

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan Özdeş Özbay, yüksek lisansını İsveç’in Lund Üniversitesi Avrupa Çalışmaları bölümünde tamamladı. 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümü doktora programından mezun oldu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde ve araştırma projelerinde çalıştı. 2016-2017 yıllarında Su Hakkı Kampanyası’nda çalışan Özbay, SEHAK’ın “Türkiye’de Müştereklerin Savunulması ve Kazanılması” projesinde akademik editör olarak yer almaktadır.

Email: ozdozbay@gmail.com

Umut Kocagöz

ARAŞTIRMACI - YAZAR​

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünde, yüksek lisans eğitimini de “Müşterekler Siyasetinin Rasyonalitesi” başlıklı tez çalışmasını yaptığı Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Toplumsal Düşünce programında tamamladı. Akıntıya Karşı (2012) isimli belgeselin yapım ekibinde yer aldı. Herkesin Herkes İçin: Müşterekler üzerine Eleştirel bir Antoloji (2017) kitabını hazırlayanlardan biridir. Halen Lahey’de bulunan Uluslararası Sosyal Çalışmalar Enstitüsü’nde doktora öğrencisidir. Türkiye’de kır temelli toplumsal hareketler, köylü mücadeleleri, gıda egemenliği, müşterekler, ve siyaset teorisi çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.

Email: ukocagoz@hotmail.com

Doç Dr. Ümit Akçay

AKADEMİSYEN - YAZAR

Berlin School of Economics and Law’da (HWR Berlin) ders vermektedir. Daha önce İstanbul Bilgi Üniversitesi, ODTÜ, Atılım Üniversitesi, New York Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi’nde çalıştı. Akçay, Finansallaşma, Borç Krizi ve Çöküş: Küresel Kapitalizmin Geleceği (Ankara: Notabene, 2016) kitabının ortak yazarı; Para, Banka, Devlet: Merkez Bankası Bağımsızlaşmasının Ekonomi Politiği (İstanbul: SAV, 2009) ile Kapitalizmi Planlamak: Türkiye’de Planlamanın ve Devlet Planlama Teşkilatının Dönüşümü (İstanbul: SAV, 2007) kitaplarının yazarıdır. Akçay, güncel olarak uluslararası siyasal iktisat, merkez bankacılığı ve finansallaşma alanlarıyla ilgilenmektedir. Gazete Duvar’da haftalık köşe yazmaktadır.

Email: akcayumt@gmail.com

Yayına Hazırlayanlar

Bu blogu ve “Teoriden Mücadeleye Müşterekler Siyaseti” kitabını yayına hazırlayanlar

Erkin Erdoğan

EDİTÖR

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde (2007) bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında (2011) “Neoliberal Hegemonyaya Karşı Gelişen Sosyal Hareketler ve Dünya Sosyal Forumu” başlıklı tez ile tamamladı. Hâlihazırda Hamburg Üniversitesi Graduate School’da Türkiye’de iklim değişikliğinin istihdam üzerindeki etkileri üzerine doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Email: erdoganerkin@gmail.com

Nuran Yüce

EDİTÖR

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde (1992) tamamladı. 1996-2001 tarihleri arasında Tarih Vakfı’nın mali ve idari bölümlerinde çalıştı. 2002-2003 SODEV bünyesinde yürütülen “Kadınların Yasal Hakları” projesinin koordinatörlüğünü yaptı. 2005 yılından beri iklim değişikliği ile ilgili (Küresel Eylem Grubu) kampanyalar içinde yer almakta. 2010 yılından bu yana Su Hakkı Kampanyası’nın proje koordinatörlüğüne devam etmekte.

Email: nuranyu@gmail.com

Dr. Özdeş Özbay

EDİTÖR - YAZAR

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan Özdeş Özbay, yüksek lisansını İsveç’in Lund Üniversitesi Avrupa Çalışmaları bölümünde tamamladı. 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümü doktora programından mezun oldu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde ve araştırma projelerinde çalıştı. 2016-2017 yıllarında Su Hakkı Kampanyası’nda çalışan Özbay, SEHAK’ın “Türkiye’de Müştereklerin Savunulması ve Kazanılması” projesinde akademik editör olarak yer almaktadır.

Email: ozdozbay@gmail.com