Makaleler

Dayanışma Akademileri Müştereklerin Neresinde Duruyor? – Can Irmak Özinanır

tarihinde yayınlandı

Bu makalede Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı metnini imzalamaları sonucu başlayan tasfiye sürecinin ardından ortaya çıkan Dayanışma Akademileri ve Sokak Akademisi gibi örgütlenmelerin, müşterekler politikası açısından yeni bir biçim yaratıp yaratamayacağı, olanakları ve sınırlılıkları tartışılacaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle üniversitelerin bilgi ile ilişkisi açısından kısa bir tarihsel perspektif sunulmaya çalışılacak ve neoliberal […]